Global GAP - kwaliteit!

Global GAP

Als fruitteler staan wij voor onze kwaliteit. Om dat te onderstrepen hebben wij een GlobalGAP certificering behaald. Global GAP staat voor Global Good Agricultural Practice. Dit zijn de eisen die wereldwijd aan telers, boeren en tuinders worden gesteld met betrekking tot voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit van de producten die ze verbouwen.

 

Het gehele agrarische productieproces

Global GAP is een teelt schema, dat alleen beschikbaar is voor bedrijven die producten verbouwen. Het is niet toepasbaar voor handelshuizen, groothandelaren en veilingen.

Global GAP is dus een zogenaamde pre-farm gate standaard en beschrijft het gehele agrarische productieproces van het gecertificeerde product. Van grondstoffen als voedsel of zaailingen en alle landbouwactiviteiten tot het moment dat het product de boerderij verlaat.

 

Gebruik maken van de natuur

We maken zoveel mogelijk gebruik van de mogelijkheden die de natuur zelf biedt. Ter bestrijding van schadelijke insecten en muizen worden ‘natuurlijke vijanden’ ingezet. Er zijn bijvoorbeeld speciale nestkasten voor roofvogels in de boomgaard geplaatst. Als er bestrijdingsmiddelen gebruikt worden, worden middelen gekozen die het milieu het minst belasten. Hier moet ook een hele administratie van worden bijgehouden.

Een onafhankelijke instantie controleert meerdere malen per jaar of je aan alle eisen voldoet. Zo ja, dan ontvang je een certificaat met een geldigheidsduur van 1 jaar. Ook voor dit jaar hebben wij dit certificaat weer behaald!